Galenicus - Rehabilitacja I Terapia Manualna

Terapia Manualna w Modelu Holistycznym – "jest systemem zajmującym się
leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, w następstwie których pojawiają się
różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu. Objawy te spowodowane są
stresem oraz przeciążającym sposobem życia codziennego- cywilizacją.
Celem terapii jest leczenie skutków dysfunkcji oraz nauka radzenia sobie
ze stresem w życiu codziennym
" (A. Rakowski)

Techniki Energizacji Mięśni – są zbiorem różnych metod wykorzystujących wysiłek fizyczny pacjenta w celu zlikwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich (mięśni, więzadeł). Stosowane Techniki Energizacji Mięśni (MET):

  • poizometryczna relaksacja mięśni o wzmożonym napięciu
  • postfacilitation strech method, stosowana w celu likwidacji przykurczy łącznotkankowych, w stanach przewlekłych
  • hamowanie zwrotne, stosowane w stanach ostrych w celu zrelaksowania mięśnia hipertonicznego lub przykurczonego
  • izolityczny skurcz ekscentryczny, w celu rozciągnięcia przykurczy mięśniowych i łącznotkankowych
  • skurcz izokinetyczny, w celu odbudowania siły osłabionych mięśni

Relaksacja Powięzi – jest kombinacją różnych metod leczenia zaburzeń kompleksu mięśniowo-powięziowego. Restrykcje powięziowe pociągają struktury kostne w nieprawidłowych kierunkach prowadząc do kompresji stawów, bólu i dalszej ich dysfunkcji.

Aktywne Techniki Mięśniowo-Powięziowe – wykorzystują aktywną prace pacjenta w czasie nacisku na kompleks mięśniowo-powięziowy

  • pasywne rozluźnianie – terapeuta utrzymuje nacisk tkanki i sam porusza rozluźniana częścią ciała
  • aktywne rozluźnianie – terapeuta stosuje nacisk a pacjent samodzielnie wykonuje ruch
  • rozluźnianie w pozycji obciążenia stawu – bardzo efektywna technika wykorzystywana w pracy ze sportowcami

Analiza Funkcjonalna pacjenta. Ocena dysbalansu mięśniowego – badanie dotyczy oceny równowagi mięśniowej poprzez analizę konturów ciała, identyfikację asymetrii, napięcia mięśni i położenia ich przyczepów oraz diagnozy zaburzonych stawów.

Terapia Punktów Spustowych – są to miejsca bardzo wrażliwe, położone w obrębie hipertonicznych tkanek. Na skutek ucisku punktu spustowego pojawia się ból promieniujący do obszarów ciała odległych w stosunku do miejsca drażnienia.

Terapia Obrzękowa – stosowana w obrzękach (pourazowych, w schorzeniach naczyń limfatycznych, celulitis) których skutkiem może być uczucie ciężkości, ograniczenie możliwości ruchowych, zmniejszenie wydajności, ból, wzmożone napięcie skóry oraz mniej lub bardziej odczuwany dyskomfort psychiczny.

 

NIP 767-146-80-18 REGON 572013502
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 39029/2006/S w Urzędzie Miasta Poznania
w Wydziale Działalności Gospodarczej w dniu 23.08.2006
kontakt