Galenicus - Rehabilitacja I Terapia Manualna
NIP 767-146-80-18 REGON 572013502
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 39029/2006/S w Urzędzie Miasta Poznania
w Wydziale Działalności Gospodarczej w dniu 23.08.2006
kontakt