Galenicus - Rehabilitacja I Terapia Manualna

Diagnostyka funkcjonalna i terapia dolegliwości stawowych i mięśniowych: pleców, krzyża, miednicy, głowy, szyi, kończyn górnych i dolnych

Rehabilitacja w: ortopedii, neurologii, chorobach żył i tętnic, w reumatologii,
w schorzeniach narządu ruchu

Ćwiczenia: korekcyjne, wzmacniające, stabilizujące

Masaż klasyczny

Terapia obrzękowa

Terapia blizn

Pierwsza wizyta

  • diagnostyka funkcjonalna – obejmuje wywiad, ocenę postawy, lokalizację dolegliwości, wykonanie testów funkcjonalnych. Na tej podstawie ustala się metody leczenia oraz dokładnie określa ewentualne przeciwwskazania. 
  • należy pamiętać o dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia (zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań, wypisy ze szpitala)

Ilość i czas zabiegów
Czas terapii zależy przede wszystkim od Państwa zaangażowania w proces usprawniania, współpracy z terapeutą i samodzielnego kontynuowania ćwiczeń w domu

Pogotowie rehabilitacyjne
Proponuję szybką interwencję w stanie ostrego bólu kręgosłupa, z dojazdem do domu pacjenta.

Terapia dla aktywnych
Osoby preferujące aktywny tryb życia, uprawiające różne dyscypliny sportowe są narażone na powstanie kontuzji takich jak zwichnięcia, stłuczenia, przeciążenia stawów, naderwanie mięśni, więzadeł czy też złamania. Zapewniam odpowiedni dobór technik fizjoterapeutycznych i ustalam program terapeutyczny odpowiadający zaistniałym dolegliwościom.

NIP 767-146-80-18 REGON 572013502
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 39029/2006/S w Urzędzie Miasta Poznania
w Wydziale Działalności Gospodarczej w dniu 23.08.2006
kontakt