Galenicus - Rehabilitacja I Terapia Manualna

GALENICUS - REHABILITACJA i FIZJOTERAPIA POZNAŃ
dr n. med. Ewa Kempka

 • absolwentka fizjoterapii Akedemii Medycznej w Poznaniu
 • doktorant Akademii Medycznej w Poznaniu (Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego)
 • dyplomowany terapeuta manualny Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (dr A.Rakowski)
 • dyplomowany terapeuta Praskiej Szkoły Manualnej Medycyny Mięśniowo-Szkieletowej
 • ukończony cykl szkoleń z zakresu: Współczesne metody diagnozy i leczenie tkanek miękkich  (dr J.Ciechomski)

  • techniki energizacji mięśni cz.1, cz.2
  • mięśniowo–powięziowe rozluźnianie
  • techniki aktywnego rozluźniania
  • dysbalans mięśniowo-powięziowy
 • członek:

  • Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
  • Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym
 • dorobek naukowy

  • E.Kempka – Dobra, M. Stelmaszyński:
   Style radzenia sobie w sytuacji trudnej u pacjentów leczonych cystectomią w raku pęcherza moczowego. Nowiny Lekarskie 2001.
  • E. Kempka – Dobra, B.Steinborn:
   Metoda filadelfijska jako sposób usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przewodnik Lekarza 09(05).
  • E. Kempka – Dobra, B.Steinborn:
   Ocena rozwoju ruchowego dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem mózgu. Przewodnik Lekarza 09(05).
  • Dawid Szpecht, Grzegorz Poprawski, Ewa Dobra-Kempka, Wojciech Mrówczyński:
   Ocena aktywności białka C u niemowląt operowanych z powodu wrodzonej wady serca z użyciem krążenia pozaustrojowego - badania pilotażowe, II Poznański Dzień Kardiochirurgii, 2006.
  • M. Piaszczyński, M. Wojtalik , E. Kempka , W. Mrówczyński , R. Bartkowski , B. Mroziński , A. Siwińska :
   ECMO u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych, Nowiny Lekarskie, 2006, 75 supl., s. 44-47.
  • E.Kempka – Dobra, B.Steinborn:
   Usprawnianie dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego na skutek zaburzeń oddychania w czasie snu (artykuł w toku przygotowań do publikacji)
  • E.Kempka – Dobra:
   dr n. med. Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   (tytuł rozprawy: "Ocena dysbalansu mięśniowego u dzieci w wieku przedszkolnym")

Siedziba gabinetu: Palędzie koło Poznania, ul. Nowa 13


Wyświetl większą mapę Galenicus - rehabilitacja Poznań
NIP 767-146-80-18 REGON 572013502
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 39029/2006/S w Urzędzie Miasta Poznania
w Wydziale Działalności Gospodarczej w dniu 23.08.2006.
Galenicus - Fizjoterapia, Poznań, ul. Newtona 1H/7
Zaprzyjaźnione serwisy: Cukrzyca
kontakt